Изявление на efbet относно списъка на Министерство на финансите


FUTBOL-TV

Изявление на efbet относно списъка на Министерство на финансите

Списък с имена вече няколко седмици витае в публичното пространство и поставя тъмни облаци върху бъдещето на най-успешната българска компания за казино и спортни залозиefbet.

На 15 юни 2021г. Министерството на финансите публикува имената на физически лица, които могат да попаднат в полето на санкциите, налагани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на финансовите служби в САЩ: за включените в черния списък лица и техните фирми това означава пълно блокиране на всичките налични активи в САЩ .Забраняват се изпращането и получаването на средства, стоки и услуги, както и всякакви сделки и разпореждания с пари, имоти, акции и т.н. Имената на собствениците на букмейкърскта къща Цветомир и Боян Найденови, както и на техния баща - основателя на “Еврофутбол" Стефан Найденов, се озоваха в разширените листи заради съвместни си бизнес проекти с Васил Божков и негови фирми в миналото.

Нека припомним, че точно семейството сигнализира на службите за незаконните практики на бизнесмена Божков и неговите дружества. Обявявайки като “рискови" връзките между собствениците на efbet, които помогна на за изобличаването на измамите на Божков, и Божков са меко казано неоснователни и поставят големи въпросителни около имената, споменати от Министерството на финансите. В становището си Найденови заявяват позицията си ясно: "Включването ни в този списък е тревожен сигнал за върховенството на закона в страната и дава много опасна обратна връзка към надигащото се гражданскообщество, че достойното отстояване на гражданска позиция и действията срещукорупцията и беззаконието, могат да се обърнат във вреда на хората, които сапредприели тези действия.

Борбата ни не е само за изчистване на нашите имена и репутация - това са действия за отстояването на принципите на гражданското общество в България.." Борбата на собствениците на efbet продължава, а ние се надяваме, че справедливостта все още се подвизава в коларите на родните министерствата.

 

Официално становище

От Стефан, Боян и Цветомир Найденови
във връзка с публикувания на 15-ти юни разширен списък на Министерство на финансите на Република България на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC

На 15-ти юни 2021 г. Министерството на финансите на Република България разшири списъка на физически лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите по закона "Магнитски“ - "съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години". 

Финалът на тази формулировка е ключов - списъкът има ретроспективен характер, обхващащ период от 5 години назад и вероятно (можем само да гадаем) по тази причина включва нашите имена. 

Държим да подчертаем, че ние сме прекратили всякакви отношения със засегнатите от закона “Магнитски" лица. От март 2020 г. не сме съдружници, акционери, управители и членове на управителни органи. Нещо повече, ние инициирахме много преди мерките по закона "Магнитски“ действия за уличаването на Васил Божков в корупционни и пристъпни деяния с риск за нашата сигурност и бизнес.

На фона на нашето несправедливо попадане в този списък още по-впечатляваща е липсата на редица имена - действащи съдружници на санкционираните лица към момента или в период много по-близък до настоящето от нашето съдружие. 

Във връзка с това незабавно предприехме всички позволени от закона мерки в своя защита и входирахме документи до държавните институции, както следва:

  • до Министерство на финансите: Вх. № 94-00-224 от 15.06.2021;
  • до Национална агенция за приходите: Вх. № 94-Б-160 от 15.06.2021;
  • до Държавна агенция "Национална сигурност: Вх. № РД-1711 от 15.06.2021;
  • до Министерски съвет Вх. № 1278/21 от 16.06.2021

Включването ни в този списък е тревожен сигнал за върховенството на закона в страната и дава много опасна обратна връзка към надигащото се гражданско общество, че достойното отстояване на гражданска позиция и действията срещу корупцията и беззаконието, могат да се обърнат във вреда на хората, които са предприели тези действия. 

Борбата ни не е само за изчистване на нашите имена и репутация - това са действия за отстояването на принципите на гражданското общество в България.

  Сподели
1153