От Левски дадоха отчет за първия етап по увеличаване на капитала на клуба


FUTBOL-TV

От Левски дадоха отчет за първия етап по увеличаване на капитала на клуба

Ръководството на Левски даде отчет за първия етап от процедурата по увеличаване на капитала на клуба. Общият размер на продадените ценни книжа е на стойност малко над 200 000 лева. Всички приходи от нея ще отидат за погасяване на дълговете към НАП, които в един момент достигнаха 11,8 милиона лева.

Ето какво написаха от "Герена":

Уважаеми акционери,

На 21.05.2023 г. приключи първият етап от процедурата по увеличаване на капитала на "Професионален футболен клуб Левски" АД, в който бяха записани и заплатени 41 842 броя обикновени поименни акции с право на глас от новата емисия акции с обща емисионна стойност в размер на 209 210 лв.

Благодарим на всички акционери, участвали в първия етап.

Втори етап от процедурата по увеличаване на капитала започва на 29.05.2023 г. и ще приключи на 11.06.2023 г., като в него може да участва всяко лице, което е било акционер към датата на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството на Общото събрание на акционерите - 06.04.2023 г., включително и тези акционери, записали акции от емисията в първи етап.

Всички набрани суми директно погасяват задълженията на "Професионален футболен клуб Левски" АД към НАП.

  Сподели
169