ЦСКА с изявление за договора за стадион "Българска армия"


FUTBOL-TV

ЦСКА с изявление за договора за стадион

ЦСКА излезе с позиция относно Анекса, който "червените" са подписали с Министерството на спорта по времето на министър Радостин Василев за строеж на нов стадион.

Армейци,

След като анексът, сключен между ЦСКА и държавата, беше разчетен некоректно и създаде неправилни внушения, бихме искали да внесем яснота по казуса, който засяга хиляди "армейци" и е от голям обществен интерес.

1. В анекса, сключен между държавата и клуба, двете страни се споразумяват до 01.03.23 година ЦСКА да изготви цялостен инвестиционен проект, въз основа на който да бъде издадено валидно разрешение за строеж на новото съоръжение. Уточняваме - НА НАШ РИСК И ЗА НАША СМЕТКА - без да имаме каквато и да било сигурност, че ще получим разрешение за строеж.

2. ЦСКА поема задължението да предостави посочения проект на държавата.

3. И още - според анекса, ще заплатим всички разноски и дължими плащания към избраните чуждестранни и български архитектурни бюра. Ще заплатим изцяло всички държавни и общински такси за разглеждането и одобрението на проекта.

4. И тъй като се заговори с числа - стойността на всичко това е ШЕСТ МИЛИОНА лева. В цифри - 6 000 000 лв. Казано иначе - сума, която ЦСКА ще вложи за инвестиционен проект, който ще предостави на държавата, без гаранции за времето след евентуално издаване на разрешение за строеж.

5. Сумата за наеми, която държавата отлага до 01.03.23 година, но не отменя като ангажимент за клуба, възлиза на 500 000 лв. С други думи - 1/12 от инвестицията, която ще направим през това време.

След като стана въпрос за опрощаване и инвестиции, нека припомним и вложеното дотук в базите на ЦСКА:

1. Приблизително 3,3 милиона БЕЗ ДДС в наеми и такси

2. Приблизително 5 милиона инвестиции в подобрение на инфраструктурата

Внимание! Накрая, но не на последно място бихме искали да напомним, че за изграждането на нов, модерен стадион в центъра на София, на мястото на рушащото се в момента съоръжение, ЦСКА ще вложи само и единствено собствени средства и средства, осигурени от инвеститори.

Клубът не иска и няма да поиска нито една стотинка помощ от държавата!

  Сподели
68