ЦСКА вече няма да плаща наем и ще е с равни права с държавата за Армията


FUTBOL-TV

ЦСКА вече няма да плаща наем и ще е с равни права с държавата за Армията

Министерството на спорта изпрати информационен бюлетин до медиите, чрез който разясни какво ще се случи със стадион "Българска армия" и Панчарево. От ММС уточняват, че едновременно с учредяване на новото дружество "Спортни имоти Българска армия“ АД се прекратяват и наемните отношения между "Сердика спортни имоти“ ЕАД и "ПФК ЦСКА“ ЕАД за двата имота. 

Ето какво пишат от ММС:

"Дружество "Сердика спортни имоти“ ЕАД и "ПФК ЦСКА“ ЕАД са в готовност да пристъпят към следващия етап на реализиране на проекта за цялостната реконструкция и изграждане на нов спортен обект от национално значение на мястото на стадион "Българска армия“, което намерение се реализира в изпълнение на решението на Министерски съвет от 23 октомври 2019 г.

За осъществяване на проекта се предвижда да бъде учредено ново търговско дружество с наименование "Спортни имоти Българска армия“ АД, в което "Сердика спортни имоти“ ЕАД и "ПФК ЦСКА“ ЕАД, чрез посочено от него дружество "Арена ЦСКА“ ЕООД, да встъпят с равни вноски и права.

 
Участието на "Сердика спортни имоти“ ЕАД в новото дружество ще се осъществи чрез внасяне на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху стадион "Българска армия“ и тренировъчен комплекс "Панчарево“. Последната е оценена от екип вещи лица - инж. Йордан Найденов, инж. Борислав Савов и Валентин Василев на сумата от 23 310 700 лв. Оценката е изготвена и вписана в Търговския регистър на Република България.

Участието на "Арена ЦСКА“ ЕООД (дружество, чийто едноличен собственик е ЦСКА) ще се осъществи чрез внасяне на парична вноска, равна на стойността на непаричната такава.

Предстои подписването на учредителните документи на дружеството и внасянето им за вписване в търговския регистър, както и изчистване на задълженията за двата имота към държавата.

Едновременно с учредяване на новото дружество "Спортни имоти Българска армия“ АД се прекратяват и наемните отношения между "Сердика спортни имоти“ ЕАД и "ПФК ЦСКА“ ЕАД за двата имота.

В следващите дни предстои среща между заинтересованите страни, на която ще бъдат уточнени всички детайли във връзка с провеждане на описаните по-горе процедури, както и обсъждане на конструктивни идеи за бъдещо развитие на новото дружество и проекта за цялостната реконструкция и изграждане на нов спортен обект."

249